திருமண அழைப்பிதழ்கள்

சிங்கிள் கலர் (ஆப்செட் டிசைன்) =  A4 – அளவு 2 பக்கம் – Rs.100/-

சிங்கிள் கலர் (ஆப்செட் டிசைன்) =  A3 – அளவு 2 பக்கம் – Rs.200/-

மல்டி கலர் டிசைன்

A4, A3 and Other Size with cover Page Design – Rs.1000/-

Visiting Card – Rs.200/-

Letter Head – Rs.200/-

Subject Mail : valavantutorials@gmail.com

மாத இதழ்கள்

32 பக்கம் கருப்பு வெள்ளை – Rs.2000/-

32 பக்கம் வண்ணம் – Rs.2500/-

வார பத்திரிகைகள்

4 பக்கம் கருப்பு வெள்ளை – Rs.1500/- 

4 பக்கம் வண்ணம் – Rs.2000/-

 Subject Mail : valavantutorials@gmail.com

Close Menu